13.3.2017 / Gösterim Sayısı : 452

Arı Ölümlerinin Önlenmesi ile İlgili Mücadele ve Eylem Planı

#Arı Ölümlerinin Önlenmesi ile İlgili Mücadele ve Eylem Planı

             Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ülkemizde ve İlimizde de hiç istemediğimiz halde bu aylarda arı ölümleri yaşanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK başkanlığında 12 Mart 2017 tarihinde İl Müdürlüğümüzde Arı Ölümlerinin Önlenmesi İle İlgili Mücadele ve Eylem Planı hazırlanarak detayları görüşüldü.

            Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK başkanlığında düzenlenen toplantıya; Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali TEKİN,  Bakanlığımız Adana Veteriner Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Adana İl Kontrol Laboratuar Müdürleri ile konu uzmanları katıldı.

            İki oturum halinde gerçekleşen toplantının birinci oturumunda, son günlerde ilimiz ve çevre illerde meydana gelen arı ölümleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantının ikinci oturumuna katılan arı yetiştiricileri, sahada yaşana arı ölümleri ile ilgili aktarımlarda bulunarak ölümlere neden olabilecek etkenler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

             Toplantı neticesinde katılımcıların önerileri doğrultusunda aşağıdaki maddelerde belirtilen kararlar alınarak, en kısa sürede Arı Ölümlerinin Önlenmesi İle İlgili Mücadele ve Eylem Planının uygulamaya geçilmesi kararlaştırıldı.

1-İl Müdürlüğümüz, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve TAYEM ortaklığı ile arı yetiştiricilerine yönelik; arıcılıkta besleme, kışlatma ve arı hastalıkları ile mücadele konularında eğitimler yapılması.

2-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün de katılımıyla İlgili müdürlüklerce arı ölümlerinin tespitine yönelik proje hazırlanarak bir an önce uygulamaya geçmesinin sağlanması.

3-Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünün yapılan tüm analizleri yeniden gruplandırarak, sınıflandırarak ve yorumlayarak sonuç raporunun oluşturulması.

4-Elde edilen ölü arılara ait numunelerde doz aşımının tespitine yönelik, veteriner sağlık ürünlerin aktiflerine de bakılması.

5- Arı beslemesinde kullanılan arı kekleri ve ek besinlerinden alınan numulerden Adana İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünce içerik ve toksikolojik yönden analiz yapılması.

6-Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklığında bölgede ilaçlama yapılan arazilerde sahipli veya sahipsiz arıların ilaçlamalar esnasında toplanmasını sağlayarak İlaçlamaların arılar üzerindeki etkisinin araştırılması.

7- Adana ilinde ölümlerin yoğun olduğu 250 bölgede tarım ilacı dolum tesisi oluşturulması.

8- Bakanlığımıza , %30 ve üzeri zarar görmüş arıcıların zararının afet fonunca karşılanmasına yönelik öneri sunulması.

9-Tüm arıcıların en geç 20 Mart 2017 tarihine kadar hasar tespit çalışmalarının İlçe Müdürlüklerince yapılmasının sağlanması.

10-Değişik alanlarda ayçiçeği ve mısır ekimi sırasında ve tohum hazırlık aşamasında İl Müdürlüğümüz ve Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce kontrollerin yapılması.

11-Söz konusu arı ölümleri ile ilgili çiftçilere, ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan çiftçi mektuplarının dağıtılması ve diğer arıcılık konularında da arıcılara eğitim verilerek tutanağa bağlanması.

​12-Yasaklı tarım ilaçları ile ilgili il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüzce etkili bir denetim yapılması.


''